Курси агентів з митного оформлення (митних брокерів) та декларантів

В умовах карантину та військового часу заняття проводяться онлайн.

Щомісячні курси, які діють з 1996 року, проводяться Всеукраїнською Асоціацією «Об’єднання підприємств митних брокерів та власників митних ліцензійних складів» спільно з митними органами України, згідно узгодженого та складеного між ними договору.

Асоціація об’єднує підприємства митних брокерів (як юридичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців), що надають митно-брокерські послуги на території всієї України, а також підприємства суб’єктів ЗЕД.

На думку митних органів, курси є лідером з підготовки митних брокерів та декларантів як за якістю навчання, так і за кількістю спеціалістів, що закінчили ці курси.

За весь час існування курсів не було жодного негативного відгуку.

Викладачі курсів – висококваліфіковані спеціалісти Київської міської митниці, Державної митної служби України, досвідчені митні брокери.

Програма навчання узгоджена з митними органами.

Курс розрахований на 80 навчальних годин. Заняття відбуваються в центрі Києва в вечірній час (з 18.30 до 21.00) в робочі дні (крім суботи та неділі) протягом чотирьох тижнів.

Ціна курсів – 3300 грн.

Головна мета курсів:

 • » Надати слухачам знання та навички з організації та ведення ЗЕД, від складення контракту до безпосередньо митного оформлення.
 • » Підготовити слухачів до практичної роботи з дозвільною системою державних органів при веденні ЗЕД, ознайомити з вимогами тарифного та нетарифного регулювання. при митному оформленні.
 • » Навчити слухачів розрахункам всіх видів обов’язкових платежів під час митного оформлення вантажів.
 • » Прищепити практичні навички слухачам під час роботи на комп’ютері з освоєння пакету програм «Митний брокер», заповненню вантажних митних декларацій за допомогою комп’ютера, роботи з базою нормативних документів.

Для досягнення цих цілей кожен слухач:

 • » Забезпечується книгами з ЗЕД та збірками нормативних документів з митного законодавства України.
 • » Отримує програму «Митний брокер» та інструкцією з інсталяції та реєстрації програми у розробника програми.
 • » Виконує під керівництвом та контролем викладачів тестові домашні завдання для закріплення метеріалу із заповнення вантажних митних декларацій в різних митних режимах, в тому числі при митному оформленні імпорту легкових автомобілів в Україну.
 • УВАГА!!!

 • Чим наші курси відрізняються від інших.
  • Існує загальнодоступна система додаткових індивідуальних безкоштовних консультацій та занять для слухачів під керівництвом викладачів курсів у денний час (з 15.00 до 18.30) для закріплення своїх знань та вмінь по роботі із програмою «Митний брокер» на комп’ютері, а також з освоєння лекційного та тестового матеріалів, виконання домашніх завдань та ін.
  Всім випускникам курсів – постійна консультаційна підтримка.
  Після закінчення курсів видається свідоцтво про закінчення, яке дозволяє працювати декларантом, тобто оформлювати вантажі та товари тим підприємствам, де працює декларант, а також працювати агентом з митного оформлення (представником митного брокера) і оформлювати вантажі іншим підприємствам.
  • Особлива увага в навчальному процесі приділяється роботі з програмою"Митний брокер". Цьому сприяють як планові практичні заняття (20 навчальних годин), так і безкоштовні додаткові заняття (тренінги) за бажанням слухачів (тренінги-60 навчальних годин).

  Регулярно організовуються та проводяться семінарські заняття з метою доведення змін та доповнень до Митного законодавства України.
  Надається допомога при працевлаштуванні, у вигляді надання направлень на роботу та видачі рекомендацій по запитам, що надходять до Асоціації від підприємств та фірм, які ведуть ЗЕД та надають митно-брокерські послуги; бажаючим надаються переліки таких підприємств. За час навчання слухачі на практичних заняттях під керівництвом викладачів заповнюють, перевіряють, виправляють помилки (якщо вони будуть) більш ніж у 15 митних деклараціях в різних митних режимах, що буде надійною підтримкою в майбутній діяльності.

Програма професійної підготовки митних брокерів і декларантів

№з/п
Найменування розділів і тем
Кількість годин
лек. семін. практ. зан.
Вступ до курсу.
1
1.
Основи зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД).
36
3
1.1.
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" - правова основа здійснення ЗЕД. Визначення основних зовнішньоторговельних термінів. Базисні умови поставок. Правила ІНКОТЕРМС - правила інтерпретації комерційних термінів. ІНКОТЕРМС-2020.Зв’язок ІНКОТЕРМС з поняттям митної вартості. Гармонізована система опису й кодування товарів. Товарна номенклатура ЗЕД. Основні правила класифікації й кодування товарів. Митна статистика
2
2
4
Контракт - основний документ суб'єкта ЗЕД для проведення митного оформлення. Вимоги щодо форми зовнішньоекономічного контракту. Види контрактів (договорів): договір купівлі- продажу, договір комісії, доручення, консигнації, біржові контракти й т.п..  Бартерні операції. Операції з давальницькою сировиною. Митні режими
2
Суб'єкти підприємницької діяльності. Резиденти й нерезиденти. Режим індивідуального ліцензування й тимчасової зупинки ЗЕД як спеціальні санкції. Облік суб'єктів ЗЕД у митниці. Реєстрація контрактів.
2

1

Валютне законодавство й валютний контроль. Розрахунки в зовнішньоекономічних операціях.

1

1.2.
Митно-тарифне регулювання ЗЕД.
Мито і його види. Загальна система преференцій. Порядок застосування пільгових ставок мита.
4  
Митна вартість і методи її визначення. 4  
Митно-тарифне регулювання ЗЕД. Мито і його види. Загальна система преференцій. Порядок застосування пільгових ставок мита. Визначення країни походження товару. Сертифікати форм  А, СТ-1, Origin, EUR.1.

1

1.3.
Митні платежі і їх види.
Плата за митне оформлення товарів. Акцизний податок. ПДВ. Порядок нарахування й стягнення митних платежів. Поняття експортного відшкодування ПДВ
8
1.4.
Нетарифне регулювання ЗЕД.

Квотування й ліцензування. Ліцензії, їхні види. Спеціальний режим експорту товарів.
Експортний контроль. Стандартизація й сертифікація імпортованої продукції.
Дозволи інших державних органів як підстава для митного оформлення
8
2.
Митне оформлення товарів і майна, які переміщуються через митний кордон України.
20
16
2.1.
Організація митного контролю. Митний кодекс України - правова основа здійснення митної справи в Україні. Структура митної системи України (ДМСУ, ТМУ, внутрішні й прикордонні митниці, митні пости, відділи). Пункти пропуску. Зони митного контролю.

Технології митного оформлення. Місце й час митного оформлення. Розпорядок роботи  митних органів, картки відмови в митному оформленні.

Порядок переміщення вантажів між митницями при експорті, імпорті й транзиті. Порядок переміщення підакцизних товарів.

Митне оформлення вантажів при перевезеннях залізничним, автомобільним і авіатранспортом.

Інші види контролю: прикордонний, ветеринарний, санітарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний. Товари, які підлягають цим видам контролю.
8
2.2.
Порядок декларування й митного оформлення товарів.

Декларування. Основні законодавчі акти, які регулюють порядок переміщення, декларування й митного оформлення товарів. Митні та інші документи, необхідні для митного оформлення (декларації, їхні види, квитанції, бланки, рахунки- фактури, інвойси, накладні й т.п.). Митна декларація (МД) - уніфікований адміністративний документ, її характеристика, роль і юридичний статус. Попередня, тимчасова та періодична МД.

Порядок оформлення МД при здійсненні експортно-імпортних операцій при різних митних режимах., у т.ч.:
 • - за договорами купівлі-продажу, за бартерними контрактами, по операціях з переробки товарів, тимчасового ввезення/вивезення, при збереженні товарів на митних складах;
 • - за договорами доручення, комісії, консигнації;
 • - при ордерних поставках, поставках комплектного оснащення;
 • - товарів, у відношенні яких застосовуються заходи нетарифного регулювання (ліцензування, спецрежим і т.і.);
 • - при транзиті товарів;
 • - при митному оформленні імпорту легкових автомобілів в Україну.
10
2
2.3
Основи комп'ютерних знань. Програми «Митний брокер». Порядок заповнення МД із використанням персонального комп'ютера.
2
14
3.
Митні брокери й декларанти.
3
3.1.
Визначення понять "митний брокер", "агент з митного офорлення", "декларант". Права й обов'язки митного брокера й декларанта. Положення про діяльність митних брокерів в Україні. Проблеми практичної діяльності митних брокерів на сучасному етапі
1
3.2.
Митні склади. Склади тимчасового зерегання. Положення про митні склади
2
4.
Контрабанда й порушення митних правил. Поняття контрабанди й відповідальність за неї. Порушення митних правил як адміністративне правопорушення (поняття, види, відповідальність).
1
Всього годин - 80, в т.ч. 19 годин-практичні заняття Крім цього факультатив (по бажанню слухача заняття під керівницьтвом викладача)- 60 годин
61
19